Polish National Sales Awards

O konkursie

POLISH NATIONAL SALES AWARDS jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w Polsce, którego zadaniem jest promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. PNSA wyróżnia za wybitne kompetencje, ponadprzeciętne osiągnięcia oraz wysokie standardy etyczne.
 • To najbardziej prestiżowy konkurs sektora sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. Dysponuje unikatową metodologią oceny kandydatów, która zapewnia bezstronną i merytoryczną ocenę na każdym z etapów konkursu w oparciu o ściśle opisane obszary kompetencji: niezależna ocena kandydatów przez zespoły sędziowskie składające się z ekspertów i praktyków.
 • Zapewnia wiele kategorii konkursowych.
 • Gwarantuje nagrody – szkolenia dla laureatów, wyróżnienia i docenienie najlepszych, budowanie motywacji pracowników.
Konkurs Polish National Sales Awards umożliwia wsparcie w budowaniu ścieżki kariery oraz rozwoju osobistym pracownika-sprzedawcy. W konkursie można się zmierzyć w XXI kategoriach. Pracodawcy, którzy zgłaszają swych pracowników do konkursu, zyskują dodatkowe narzędzia oceny i motywacji zespołu. Konkurs posiada wypracowaną unikatową metodologię, a gwarancję jego jakości stanowi oparcie oceny uczestników na obiektywności i na merytorycznym podejściu ekspertów. Jak mówią uczestnicy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw nominujący pracowników – PNSA to platforma umożliwiająca porównanie siebie i swoich kompetencji z innymi pracownikami, zajmującymi to samo stanowisko w różnych firmach.Konkurs PNSA to przede wszystkim obiektywna ocena jakości firmy i zatrudnionych w niej ludzi, która przekłada się na obraz przedsiębiorstwa w ocenie rynku. To także element systemu motywującego pracowników. Dzięki tytułowi laureata konkursu PNSA przyznawanego pracownikowi, firma a zarazem i jej klienci otrzymują potwierdzenie, że zarówno organizacja, jaki i zatrudnieni w niej sprzedawcy, reprezentują najwyższe standardy.Podczas konkursu możliwe jest pokazanie najlepszych praktyk wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Co więcej, firma postrzegana jest jako pracodawca, który dba o rozwój pracowników, a to przyciąga do firmy talenty i wpływa na zwiększenie efektywności rekrutacji. Natomiast z perspektywy pracownika, sukces w tego rodzaju współzawodnictwie, wart jest podkreślenia w CV.PNSA, jako organizacja, gwarantuje możliwość udziału w wielu panelach i dyskusjach dotyczących sektora sprzedaży. Pozwala to na ciągły rozwój, stałą weryfikację swoich umiejętności oraz wypracowanie nowego spojrzenia na branżę. Przede wszystkim daje poczucie bycia częścią społeczności sprzedażowej i możliwość nawiązania kontaktu z innymi przedstawicielami sektora, pracującymi w różnych branżach. Jeśli nominacja konkursowa kończy się sukcesem, posiadanie w szeregach sił sprzedażowych laureata PNSA, poprawia wizerunek pracowników danej firmy na tle konkurencji, co sprawia, że działania przedsiębiorstwa stają się wzorem do naśladowania.

Patronat nad XII edycją PNSA

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz objął patronatem XII edycję Polish National Sales Awards. Szczegóły nadchodzącej edycji konkursu PNSA 2020 zostaną podane w najbliższym czasie.

Patronat Honorowy nad konkursem Polish National Sales Awards 2019, objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik

Korzyści z udziału

 • Rozwój kandydatów poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych w całym okresie trwania konkursu.
 • Stały kontakt z najlepszymi działami sprzedaży w Polsce i jak zagranicą.
 • Uczestnictwo w konferencjach, debatach organizowanych przez PNSA.
 • Poznanie metodologii jako obiektywnej i uczciwej oceny pracy każdego pracownika działu sprzedaży.
 • Poddanie się ocenie wg. metodologii PNSA.
 • Możliwość wdrożenia metodologii PNSA w działach sprzedaży.

Dla firmy

 • Wyróżnienie i docenienie najlepszych w organizacji
 • Wpływ na motywację pracowników
 • Przygotowanie certyfikacji standardów sprzedaży
 • Integracja ze środowiskiem sprzedażowym w Polsce
 • Udział w budowie najlepszych standardów sprzedaży

Dla uczestnika

 • Uzyskanie niezależnej oceny
 • Dalsze doskonalenie zawodowe
 • Docenienie i uznanie
 • Motywacja i satysfakcja z pracy
 • Ambasador dobrych praktyk w sprzedaży

Zasady i terminy

Przyjmowanie zgłoszeń

3 stopniowy proces przyjmowania zgłoszeń:

 • Krok 1 – rejestracja,
 • Krok 2 – logowanie oraz umieszczenie Formularzy Zgłoszeniowych na stronie podanej przez organizatora indywidualnie każdemu z uczestników (wraz z możliwością dodania załączników)
 • Krok 3 – przesłanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez Przedstawiciela Firmy oraz Kandydata na adres Organizatora wraz z dopiskiem ”Konkurs PNSA 2021”.

Szczegóły każdego kroku znajdują się w Regulaminie XIII edycji.

XXVII kategorii

 • Przedstawiciel Handlowy
 • Sprzedawca w punkcie sprzedaży
 • Telesprzedaż
 • Key Account Manager
 • Menedżer Sprzedaży
 • Dyrektor Sprzedaży
 • Zespół Sprzedaży
 • Innowator technologiczny w Customer Experience / Sales
 • Customer Experience Manager
 • Menedżer ds. Obsługi Klienta
 • Zespół Obsługi Klienta
 • Przedstawiciel Handlowy B2B
 • Menedżer Sprzedaży B2B
 • Trener Sprzedaży
 • Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży
 • Specjalista Sprzedaży E-Com/Digital
 • Customer Experience Advisor
 • Trener Customer Experience
 • Menedżer Sprzedaży E-Com/Digital
 • Agent Ubezpieczeniowy
 • Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Doradca Klienta w Banku
 • Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku
 • Dyrektor Sprzedaży w Banku
 • Customer Experience Sales Support / Data and Analysis Support
 • Social Media w Customer Experience / Sales

Zainwestuj w swoją firmę, w swój zespół i siebie!

Weź udział w XII edycji konkursu PNSA!