PATRONAT NAD XI EDYCJĄ PNSA

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pani Andżelika Możdżanowska objęła patronatem XI edycję Polish National Sales Awards. Szczegóły nadchodzącej edycji konkursu PNSA 2019 zostaną podane w najbliższym czasie.

 

 

 

Patronat Honorowy nad konkursem Polish National Sales Awards 2019, objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik

O KONKURSIE

POLISH NATIONAL SALES AWARDS jest pierwszym i jedynym przedsięwzięciem w Polsce, którego zadaniem jest promocja i wdrażanie nowoczesnych standardów profesjonalnej sprzedaży w oparciu o zasady dobrych praktyk. PNSA wyróżnia za wybitne kompetencje, ponadprzeciętne osiągnięcia oraz wysokie standardy etyczne.
 • To najbardziej prestiżowy konkurs sektora sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. Dysponuje unikatową metodologią oceny kandydatów, która zapewnia bezstronną i merytoryczną ocenę na każdym z etapów konkursu w oparciu o ściśle opisane obszary kompetencji: niezależna ocena kandydatów przez zespoły sędziowskie składające się z ekspertów i praktyków.
 • Zapewnia wiele kategorii konkursowych.
 • Gwarantuje nagrody - szkolenia dla laureatów, wyróżnienia i docenienie najlepszych, budowanie motywacji pracowników.
Konkurs Polish National Sales Awards umożliwia wsparcie w budowaniu ścieżki kariery oraz rozwoju osobistym pracownika-sprzedawcy. W konkursie można się zmierzyć w XXI kategoriach. Pracodawcy, którzy zgłaszają swych pracowników do konkursu, zyskują dodatkowe narzędzia oceny i motywacji zespołu. Konkurs posiada wypracowaną unikatową metodologię, a gwarancję jego jakości stanowi oparcie oceny uczestników na obiektywności i na merytorycznym podejściu ekspertów. Jak mówią uczestnicy oraz przedstawiciele przedsiębiorstw nominujący pracowników – PNSA to platforma umożliwiająca porównanie siebie i swoich kompetencji z innymi pracownikami, zajmującymi to samo stanowisko w różnych firmach.Konkurs PNSA to przede wszystkim obiektywna ocena jakości firmy i zatrudnionych w niej ludzi, która przekłada się na obraz przedsiębiorstwa w ocenie rynku. To także element systemu motywującego pracowników. Dzięki tytułowi laureata konkursu PNSA przyznawanego pracownikowi, firma a zarazem i jej klienci otrzymują potwierdzenie, że zarówno organizacja, jaki i zatrudnieni w niej sprzedawcy, reprezentują najwyższe standardy.

Podczas konkursu możliwe jest pokazanie najlepszych praktyk wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Co więcej, firma postrzegana jest jako pracodawca, który dba o rozwój pracowników, a to przyciąga do firmy talenty i wpływa na zwiększenie efektywności rekrutacji. Natomiast z perspektywy pracownika, sukces w tego rodzaju współzawodnictwie, wart jest podkreślenia w CV.

PNSA, jako organizacja, gwarantuje możliwość udziału w wielu panelach i dyskusjach dotyczących sektora sprzedaży. Pozwala to na ciągły rozwój, stałą weryfikację swoich umiejętności oraz wypracowanie nowego spojrzenia na branżę. Przede wszystkim daje poczucie bycia częścią społeczności sprzedażowej i możliwość nawiązania kontaktu z innymi przedstawicielami sektora, pracującymi w różnych branżach. Jeśli nominacja konkursowa kończy się sukcesem, posiadanie w szeregach sił sprzedażowych laureata PNSA, poprawia wizerunek pracowników danej firmy na tle konkurencji, co sprawia, że działania przedsiębiorstwa stają się wzorem do naśladowania.

XXI KATEGORII

 • Przedstawiciel Handlowy
 • Sprzedawca w punkcie sprzedaży
 • Telesprzedaż
 • Key Account Manager
 • Menedżer Sprzedaży
 • Dyrektor Sprzedaży
 • Zespół Sprzedaży
 • Menedżer ds. Obsługi Klienta
 • Zespół Obsługi Klienta
 • Przedstawiciel Handlowy B2B
 • Menedżer Sprzedaży B2B
 • Trener Sprzedaży
 • Innowacje w Dziedzinie Sprzedaży
 • Specjalista Sprzedaży E-Com/Digital
 • Menedżer Sprzedaży E-Com/Digital
 • Agent Ubezpieczeniowy
 • Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń
 • Doradca Klienta w Banku
 • Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku
 • Dyrektor Sprzedaży w Banku

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU

 • Rozwój kandydatów poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych w całym okresie trwania konkursu.
 • Stały kontakt z najlepszymi działami sprzedaży w Polsce i jak zagranicą.
 • Uczestnictwo w konferencjach, debatach organizowanych przez PNSA.
 • Poznanie metodologii jako obiektywnej i uczciwej oceny pracy każdego pracownika działu sprzedaży.
 • Poddanie się ocenie wg. metodologii PNSA.
 • Możliwość wdrożenia metodologii PNSA w działach sprzedaży.

 

Dla firmy Dla uczestnika
Wyróżnienie i docenienie najlepszych w organizacji Uzyskanie niezależnej oceny
Wpływ na motywację pracowników Dalsze doskonalenie zawodowe
Przygotowanie certyfikacji standardów sprzedaży Docenienie i uznanie
Integracja ze środowiskiem sprzedażowym w Polsce Motywacja i satysfakcja z pracy
Udział w budowie najlepszych standardów sprzedaży Ambasador dobrych praktyk w sprzedaży

ZASADY I TERMINY

Przyjmowanie zgłoszeń

 

3 stopniowy proces przyjmowania zgłoszeń:

 • Krok 1 - rejestracja,
 • Krok 2 - logowanie oraz umieszczenie Formularzy Zgłoszeniowych na stronie podanej przez organizatora indywidualnie każdemu z uczestników (wraz z możliwością dodania załączników)
 • Krok 3 - przesłanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez Przedstawiciela Firmy oraz Kandydata na adres Organizatora wraz z dopiskiem ”Konkurs PNSA 2019”.

Szczegóły każdego kroku znajdują się w Regulaminie XI edycji.

 

 

 1. Od 4 marca 2019 do 30 września 2019 r. -  rejestracja kandydatów do poszczególnych kategorii konkursu.
 2. Do dnia 30 września 2019 r. - umieszczenie kompletnego Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej oraz do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA) wysłanie wersji papierowej na adres PNSA (Polish National Sales Awards Sp. z o.o., ul. Bielska 29/2, 02-394 Warszawa)  (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA).
 3. Do 30 września 2019 r.  - weryfikacja przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych oraz dokumentów w wersji papierowej pod względem zgodności z wymogami formalnymi.
 4. Od 1 października do 20 października 2019 r. Zespoły Sędziowskie dokonają niezależnej oceny nadesłanych zgłoszeń pod względem merytorycznym przy uwzględnieniu wymogów formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu PNSA 2018 oraz wskażą finalistów konkursu PNSA.
 5. Do 23 października 2019 r. imiona i nazwiska finalistów zostaną ogłoszone na stronie www.pnsa.pl w zakładce Aktualności.
 6. Od 28 października do 12 listopada 2019 r. prezentacje finalistów przed Zespołami Sędziowskimi we wskazanym przez Organizatora konkursu PNSA miejscu w terminie.
 7. 14 listopada 2019 r. - zamknięcie obrad Kapituły Sędziowskiej i Zespołów Sędziowskich oraz wybór laureatów i osób wyróżnionych konkursu.
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w trakcie uroczystej gali PNSA, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2019 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZAINWESTUJ W SWOJĄ FIRMĘ, W SWÓJ ZESPÓŁ I SIEBIE!
WEŹ UDZIAŁ W XI EDYCJI KONKURSU PNSA!