Zarząd Polish National Sales Awards

Zarząd PNSA odpowiedzialny jest za coroczną organizacje konkursu oraz rozwój organizacji i nowych projektów.

Elżbieta Pełka, FRSA, FCIM


Fellow of The Royal Society of Arts (RSA), Fellow of The Chartered Institute of Marketing, prezes Polish National Sales Awards, właścicielka Agencji Marketingu Zintegrowanego Pełka i Partnerzy, członek zarządu British-Polish Chamber of Commerce od 2019 roku, ekspert Centrum Dialogu

i Analiz THINK TANK. Członkini Rady Programowej Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Od 2023 r. przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Sunway Network S.A. (dawniej Prosta Giełda S.A).


Przedsiębiorca, marketer, ekspert w procesach zarządzania marką 360 stopni, posiada ponad 25-letnie doświadczenie w szeroko pojętej komunikacji zdobyte w Polsce i za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Pracowała na stanowiskach menedżerskich dla takich korporacji międzynarodowych jak Ogilvy&Mather w Londynie i Warszawie, The Rowland Company, GGK Direct, Marie Claire Poland.


W ramach realizowanych projektów działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a także promowania standardów i etyki w sprzedaży. Jest aktywnym uczestnikiem kilku organizacji prowadzących działalność prospołeczną.

Elżbieta Pełka

Prezes Zarządu

Dr Fourali posiada bogate doświadczenie w zakresie biznesu, psychologii i edukacji. Przez kilka lat zajmował się badaniami i publikował w większości dziedzin, z którymi był związany. Przez kilka lat pomagał w tworzeniu ogólnokrajowego organu uznawanego i wspieranego przez rząd w całej Wielkiej Brytanii i kierował nim. Ta krajowa instytucja opracowała przełomowe prace, które obejmowały ustanowienie światowej klasy standardów najlepszych praktyk, do których muszą się stosować w swoich kwalifikacjach wszystkie profesjonalnie akredytowane kwalifikacje w dziedzinie marketingu.
dr Chahid Fourali

Członek Zarządu PNSA

Biuro Zarządu PNSA

Jakub Piech

Koordynator PNSA