Idea

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży i obsługi klienta przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy. Integrujemy sektor sprzedaży i obsługi klienta w Polsce oraz nagradzamy i wyróżniamy jego najlepszych przedstawicieli podczas corocznej Gali konkursu Polish National Sales Awards.

Historia

„Dzięki Chahidowi zostałam zaproszona przez NSA, aby zostać sędzią w Wielkiej Brytanii. I to doświadczenie pomogło zrozumieć ten proces, którego zwieńczeniem była uroczysta gala. Udział w procesie oceniania w Wielkiej Brytanii był dla mnie kluczowym doświadczeniem.

Ważne jest również to, że początkowa koncepcja PNSA, która na starcie musiała być inna niż brytyjska ze względu na specyfikę polskiego rynku sprzedaży, była przez rok testowana w Polsce. Wielką wagę przywiązywaliśmy do etyki, która dla mnie i Chahida była i jest niezwykle ważna.

Koncepcja PNSA początkowo została narysowana na serwetce w Hyde Parku. Mam ten rysunek przed oczyma do dziś.”

Elżbieta Pełka – Prezes Zarządu PNSA, właściciel agencji PR Pełka i Partnerzy

Ta idea zrodziła się spontanicznie. Zaczęło się od założenia brytyjskiego organu ds. marketingu i standardów sprzedaży, któremu pomogłem wystartować i prowadzić działalność przez 8 lat. MSSSB doradzał NSA i BESMA.

Zaprosiłem Elżbietę na jedną z gal NSA. Zdaliśmy sobie sprawę, że podobna organizacja działająca w oparciu o krajowe standardy sprzedaży jest potrzebna w Polsce. Przeszliśmy etapy testowania koncepcji, w tym prezentacji dla grup i ankiety, za pośrednictwem magazynu poprzedniego partnera biznesowego.

Wyniki były bardzo zachęcające. Uzgodniliśmy nazwę PNSA (pod wpływem zarówno NSA, jak i akronimu BESMA). Elżbieta poprosiła mnie o przygotowanie procedury przyznania nagrody PNSA. I tak uruchomiliśmy Polish National Sales Awards.”

Chahid Fourali – Członek Zarządu PNSA

Misja cele

Inspirujemy i motywujemy pracowników tak, by osiągali jak najlepsze wyniki sprzedaży

Pomagamy w kształtowaniu standardów sprzedaży i obsługi klienta na polskim rynku

Promujemy działania etyczne i najlepsze praktyki sprzedaży i obsługi klienta