Dlaczego metodologia PNSA jest wyjątkowa?

Największą wartością konkursu Polish National Sales Awards jest jego metodologia. Została ona wypracowana przez polskich ekspertów we współpracy z menedżerami z Wielkiej Brytanii i firmą konsultingową PricewaterhouseCoopers (PwC).

Metodologia PNSA gwarantuje bezstronność i obiektywność oceny, a w rezultacie kandydaci uzyskują niezależną ocenę swoich kompetencji sprzedażowych i obsługi Klienta.

Metodologia jest szczegółowo opisana w regulaminie konkursu PNSA.