Poznaj kategorie konkursowe

W konkursie Polish National Sales Awards może wziąć udział każdy przedstawiciel sektora sprzedaży i obsługi klienta. Regulamin konkursu zawiera kategorie dedykowane osobom zajmującym różne stanowiska w strukturze firmy. Dodatkowo, specjalnie dla firm z sektora ubezpieczeniowego i bankowego, ze względu na specyfikę branży, przewidziane są specjalne kategorie. Oczywiście nie zamyka to możliwości udziału tych firm w kategoriach ogólnych.

Kategorie ogólne:

Kategoria I – Przedstawiciel Handlowy.

O nominację w tej kategorii może starać się każdy sprzedawca z dowolnej branży będący odpowiedzialny za dany obszar lub grupę klientów oraz sprzedawca działający w obszarze sprzedaży bezpośredniej, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych sprzedawców w tej samej firmie, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria II – Sprzedawca w Punkcie Sprzedaży.

O nominację w tej kategorii może ubiegać się każdy sprzedawca z dowolnej branży, sprzedający produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach / wyspach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (z hurtowni lub od dystrybutorów), obsługujący konsumentów w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych sprzedawców w tej samej firmie, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria III – Key Account Manager.

O nominację w tej kategorii może starać się pracownik działu sprzedaży z dowolnej branży piastujący stanowisko Key Account Manager odpowiadający za kluczowych klientów lub za małe i średnie firmy, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem realizacją projektów wspierających rozwój swojego klienta, a jednocześnie przynoszący wzrost wartości sprzedaży, udziałów w rynku czy też satysfakcji klientów, osiągającywyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych KAM w tej samej firmie, posiadający osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria IV – Telesprzedaż.

O nominację w tej kategorii może starać się pracownik call center lub telefonicznego działu sprzedaży / obsługi klienta z dowolnej branży aktywnie prowadzący sprzedaż, wyszukujący i weryfikujący potencjalnych klientów, tworzący i utrzymujący bazy potencjalnych klientów, wspierający dział handlowy w kontaktach z klientami, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych pracowników na tych samych stanowiskach w tej samej firmie, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta.

Kategoria V – Przedstawiciel Handlowy B2B.

O nominację w tej kategorii może starać się każdy handlowiec z dowolnej branży będący odpowiedzialny za grupę klientów B2B w kraju lub specjalista ds. handlu zagranicznego itp., który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych sprzedawców w tej samej firmie na danym rynku lub z sukcesem zdobył nową grupę klientów lokalnie lub kontraktów zagranicznych, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria VI – Specjalista Sprzedaży E-commerce i Digital

O nominację w tej kategorii może starać się Specjalista z dowolnej branży odpowiedzialny za sprzedaż w kanale e-commerce, który w ciągu ostatniego roku szczególnie wykazał się realizacją projektów wspierających sprzedaż w kanale tradycyjnym za pomocą dedykowanych działań omnichannel, sklepu internetowego, nowych rozwiązań technologicznych, CRM lub bazodanowych, urządzeń elektronicznych lub mobilnych, kampanii on-line (np. kampania digital, social media, wprowadzenie nowych produktów lub usług w internecie, stworzenie strony lub sklepu internetowego), a jednocześnie przynoszący wymierny wzrost wartości sprzedaży, udziałów w rynku czy też satysfakcji klientów w tym segmencie sprzedaży, posiadający osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria VII – Menedżer Sprzedaży

O nominację w tej kategorii może starać się menedżer działu sprzedaży z dowolnej branży, w tym w branży sprzedaży bezpośredniej, piastujący stanowisko kierownicze w strukturze organizacyjnej o dwupoziomowym szczeblu zarządzania. Może to być kierownik sprzedaży, szef sprzedaży, kierownik regionu, itp., mający nad sobą dyrektora działu sprzedaży raportującego do zarządu lub Prezesa Firmy, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych menedżerów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy, posiadający osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria VIII – Menedżer ds. Obsługi Klienta

O nominację w tej kategorii może starać się każdy menedżer i dyrektor działu bezpośrednio związanego z obsługą klienta lub customer experience z dowolnej branży. Może to być menedżer lub dyrektor odpowiedzialny za całokształt działań w firmie związanych z customer experience, działu reklamacji, centrum obsługi klienta, itp., który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem ciekawym, innowacyjnym a przy tym skutecznym, mierzalnym i zorientowanym na klienta podejściem w procesie obsługi poprzedzającej lub wspierającej sprzedaż czy też w szeroko rozumianej obsłudze posprzedażowej, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria IX – Menedżer Sprzedaży B2B

O nominację w tej kategorii może starać się menedżer lub dyrektor działu sprzedaży B2B krajowej, lub dyrektordziału eksportu z dowolnej branży. Może to być kierownik sprzedaży B2B, dyrektor sprzedaży ds. eksportu itp., który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów w Polsce lub zagranicą i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych menedżerów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy na danym rynku, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria X – Menedżer Sprzedaży E-commerce i Digital

O nominację w tej kategorii może ubiegać się manager lub dyrektor z dowolnej branży odpowiedzialny za sprzedaż w kanale e-commerce, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem realizacją projektów wspierających sprzedaż w kanale tradycyjnym za pomocą dedykowanych działań omnichannel, sklepu internetowego, nowych rozwiązań technologicznych, CRM lub bazodanowych, urządzeń elektronicznych lub mobilnych, kampanii on-line (np. kampania digital, social media, wprowadzenie nowych produktów lub usług w internecie, stworzenie strony lub sklepu internetowego), a jednocześnie przynoszący wymierny wzrost wartości sprzedaży, udziałów w rynku czy też satysfakcji klientów w tym segmencie sprzedaży, posiadający osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XI – Dyrektor sprzedaży

O nominację w tej kategorii może starać się dyrektor działu sprzedaży z dowolnej branży, w tym w branży sprzedaży bezpośredniej, będący w randze członka zarządu lub raportujący bezpośrednio do zarządu, lub Prezesa Firmy oraz piastujący stanowisko o dwupoziomowym szczeblu zarządzania, do którego raportują inni Menedżerowie Sprzedaży, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XII – Zespół Sprzedaży

O nominację w tej kategorii może starać się każdy zespół sprzedażowy z dowolnej branży odpowiedzialny za wyniki sprzedaży znacznie przekraczające średnią innych zespołów sprzedawców w tej samej firmie bądź ten, który wykazał się mierzalnym wzrostem efektywności działania w odniesieniu do roku poprzedniego oraz prezentujący osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji. Zgłoszenie w tej kategorii może przesłać Lider danego zespołu lub jeden z jego członków.

Kategoria XIII – Zespół Obsługi Klienta

O nominację w tej kategorii może starać się każdy zespół obsługi klienta lub customer experience z dowolnej branży odpowiedzialny za obsługę poprzedzającą i wspierającą sprzedaż lub szeroko rozumianą obsługę posprzedażową, który wykazał się mierzalnym wzrostem efektywności działania w odniesieniu do roku poprzedniego, osiągając wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych zespołów w tej samej firmie, prezentując osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji. Zgłoszenie w tej kategorii może przesłać Lider danego zespołu lub jeden z jego członków.

Kategoria XIV – Customer Experience Manager

O nominację w tej kategorii mogą starać się osoby na stanowiskach managerskich, zarządzające zespołami Customer Experience (bezpośrednia obsługa i zespoły Backoffice).

Kategoria XV – Innowator technologiczny w Customer Experience / Sales

O nominacje w tej kategorii mogą starać się zespoły oraz osoby zarządzające zespołami technologicznymi / IT. Ich celem jest zapewnienie infrastruktury technicznej dla działów Customer Experience / Sales oraz wdrażanie innowacji, która wspiera zapewnienie klientom satysfakcji i zaspokaja ich potrzeby podczas całej Customer Journey.

Kategoria XVI – Customer Experience Advisor

O nominacje w tej kategorii mogą starać się osoby pracujące na stanowiskach liniowych / operacyjnych, których celem jest obsługa klientów przez kanały zdalne / fizyczne lub bezpośrednio w punktach obsługi. Osoby, które swoją wiedzą i zaangażowaniem dostarczają klientom najlepszą obsługę i doświadczenie.

Kategoria XVII – Social Media w Customer Experience /Sales

O nominacje w tej kategorii mogą starać się osoby pracujące na stanowiskach obsługi klientów w kanałach Social Media, zapewniające najwyższą jakość obsługi oraz doświadczenia klienta w kontakcie z marką, mające wpływ na wizerunek firmy i na procesy sprzedażowe. To, co wyróżnia tę formę kontaktu to tzw. relacja “jeden do wielu użytkowników” a nie tylko “jeden do jednego”. Przykładowo publikowane w mediach społecznościowych posty trafiają do wielu odbiorców, a nie jak w przypadku kontaktu bezpośredniego z klientem – tylko do jednego.

Kategoria XVIII – Customer Experience Sales Support / Data and Analysis Support

O nominację w tej kategorii mogą starać się osoby pracujące na stanowiskach Analityka, Biznes Analityka, Specjalisty Backoffice, których celem jest wspieranie działów sprzedaży i Customer Experience w realizacji bieżących zadań.

Kategoria XIX – Innowacje w dziedzinie sprzedaży

O nominację w tej kategorii może starać się pracownik lub zespół z dowolnej branży w oparciu o przygotowany i wdrożony dowolny projekt, model lub system, który znacząco i w sposób innowacyjny przyczynił się do sukcesu zespołu sprzedaży i firmy, w istotny sposób wpłynął na optymalizację procesów sprzedażowych i obsługi klienta, dokumentuje wykorzystanie analiz rynkowych i o klientach do modelowania strategii sprzedaży. Może to być pewien konkretny proces zarządzania, zmiana procesu sprzedaży lub obsługi klientów, wykorzystanie analiz rynkowych, strategia szkolenia czy integracja wsparcia softwarowego w ramach działu sprzedaży lub inna innowacja i optymalizacja, która miała wpływ na wzrost efektywności sprzedaży, obsługi klientów, redukcję kosztów i budowanie satysfakcji klientów.

Kategoria XX – Trener:

SUBKATEGORIA I: SPRZEDAŻY

O nominację w tej subkategorii może starać się każdy trener, specjalista HR zatrudniony w firmie oraz trener z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub reprezentujący instytucję edukacyjną np. uczelnię specjalizujący się w szkoleniach dla zespołów sprzedażowych i marketingowych firm, który przeprowadził szkolenia wpływające na osiągane wyniki sprzedażowe, poprawę obsługi i satysfakcji klientów.

SUBKATEGORIA II: CUSTOMER EXPERIENCE

O nominację w tej subkategorii mogą starać się osoby pracujące na stanowiskach Trenera, Coacha, Specjalisty ds. Jakości, HR Business Partnera, których celem jest podnoszenie kompetencji pracowników, zajmujących się obsługą klientów. Zespoły, które prowadzą szkolenia merytoryczne i miękkie, monitorują jakość obsługi i dostarczają rozwiązania, mające na celu ciągłe jej doskonalenie. Poza tym dostarczają systemy motywacyjne, wpływające pozytywnie na rotację i zadowolenie pracowników Customer Experience.

Kategorie sektorowe:

Kategoria XXI – Agent Ubezpieczeniowy.

O nominację w tej kategorii może starać się przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej, brokera lub agent ubezpieczeniowy zajmujący się sprzedażą polis ubezpieczeniowych, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych agentów w firmie, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XXII – Menedżer Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń.

O nominację w tej kategorii może się starać menedżer firmy ubezpieczeniowej lub brokera piastujący stanowisko kierownicze w strukturze organizacyjnej, w której występują dwa lub więcej szczeble zarządzania sprzedażą. Może to być kierownik sprzedaży, szef sprzedaży, kierownik regionu, itp., mający nad sobą dyrektora działu sprzedaży raportującego do zarządu lub Prezesa Firmy, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych menedżerów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XXIII – Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń.

O nominację w tej kategorii może starać się dyrektor działu sprzedaży firmy ubezpieczeniowej lub brokera będący w randze członka zarządu lub raportujący bezpośrednio do zarządu lub Prezesa Firmy oraz piastujący stanowisko o dwupoziomowym szczeblu zarządzania, do którego raportują inni Menedżerowie Sprzedaży, który przez ostatni rok wykazał się wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych dyrektorów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XXIV – Doradca Klienta w Banku.

O nominację w tej kategorii może starać się pracownik banku lub doradcy finansowego zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów lub sprzedażą usług bankowych, który osiągnął wyniki znacznie przekraczające średnie wyniki innych doradców w firmie, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XXV – Menedżer Zespołu Sprzedaży w Banku.

O nominację w tej kategorii może się starać menedżer banku lub doradca finansowy piastujący stanowisko kierownicze w strukturze, w której występują dwa lub więcej szczeble zarządzania sprzedażą. Może to być kierownik sprzedaży, szef sprzedaży, kierownik regionu, itp., mający nad sobą dyrektora działu sprzedaży raportującego do zarządu lub Prezesa Firmy, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych menedżerów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.

Kategoria XXVI – Dyrektor Sprzedaży w Banku.

O nominację w tej kategorii może starać się dyrektor sprzedaży banku będący w randze członka zarządu lub raportujący bezpośrednio do zarządu lub Prezesa Firmy oraz piastujący stanowisko o dwupoziomowym szczeblu zarządzania, do którego raportują inni Menedżerowie Sprzedaży, który przez ostatni rok wykazał się samodzielnie bądź wraz ze swoim zespołem wzrostem sprzedaży, udziałów w rynku, zdobyciem nowych klientów i konsekwentnie przez ten okres był jednym z najlepszych dyrektorów sprzedaży w rankingach reprezentowanej firmy, posiada osiągnięcia w budowaniu wartości i doświadczeń klientów poprzez wykorzystanie procesów sprzedażowych i obsługi klienta oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promocji.