Wywiad z Agnieszką Wrońską

Co, według Pani Prezes, daje pracownikom udział w konkursie PNSA?

Konkurs PNSA daje możliwość sprawdzenia się – i nie tylko w porównaniu z innymi kolegami z pracy, czy też wyłącznie przez pryzmat wyników sprzedażowych. To jest szansa na porównanie swoich możliwości i sukcesów z innymi, odpowiadającymi za podobne obszary. Proces umożliwia wymianę informacji, poglądów i doświadczeń z najlepszymi menedżerami oraz uzyskanie informacji zwrotnej o swoich działaniach od niezależnej komisji. W mojej ocenie, udział wielu osób w tym konkursie był kamieniem milowym w ich rozwoju – wiele osób odkryło swoje talenty i mocne strony i pokazało je na zewnątrz.

Co w konkursie PNSA jest istotne dla firmy i jej pracowników?

O sukcesie firmy czy menadżera świadczą jego ludzie. Dla mnie jest bardzo ważne, by zarówno cała firma, jak i poszczególni pracownicy, osiągali swoje wyniki poprzez etyczne postępowanie i wysokie standardy sprzedaży. Konkurs PNSA oparty jest właśnie na promowaniu najlepszych praktyk i standardów sprzedaży, które są kluczem do sukcesu. W sposób bardzo profesjonalny i obiektywny weryfikuje kompetencje, daje możliwość współzawodnictwa z najlepszymi na rynku, wyróżnia i docenia wybitnych. Podkreślam „najlepszymi na rynku”, bo ważnym jest wieloetapowość konkursu, zapewniająca, że osoby ubiegające się o tytuł laureata czy finalisty są rzeczywiście najlepszymi liderami sprzedaży, a im liczniejsza reprezentacja firm, tym większa satysfakcja dla samych uczestników ze zmierzenia się z „rynkiem”.
Umożliwiając naszym pracownikom udział w konkursie, pokazujemy, że cele firmy i cele ludzi są dla nas zbieżne. Dbając o rozwój ludzi, doceniając i celebrując sukcesy, budujemy ich zaangażowanie. Pokazujemy, że sukces firmy to sukces bardzo konkretnych osób.

Jakie znaczenie dla rynku ma istnienie takiego konkursu?

Idea konkursu oparta jest na takich fundamentach jak: uczciwość, rzetelność, wiarygodność, profesjonalizm, praca w zespole. Każdej firmie zależy, aby swój biznes budować na bazie takich wartości. Wierzę, że przewagi konkurencyjne należy budować na zdrowych podstawach, a całemu rynkowi powinno zależeć na promowaniu talentów, wymianie doświadczeń i wdrażaniu „oddolnie” dobrych praktyk- to zmienia pozytywnie rynek sprzedaży oraz podnosi standardy.

Jak wspierać i promować działania, których celem jest budowanie dobrych zwyczajów sprzedażowych?

Dając Pracownikom możliwość wzięcia udziału w konkursie takim jak ten, promujemy właśnie takie wartości jak rzetelność czy etyka w działaniu – a to klucz do sukcesu osobistego i zawodowego. W naszych codziennych aktywnościach ważne jest, byśmy jako liderzy pokazywali, iż cele osobiste, firmy czy rynku są wspólne i spójne. Zaangażowani i docenieni pracownicy, są najlepszymi ambasadorami dobrych zwyczajów sprzedażowych!

Czy jesteśmy w stanie stworzyć elitę sprzedawców, których marką będzie rzetelność?

Tak, i to dzięki istnieniu takich konkursów jak PNSA, która promuje i nagradza najlepsze praktyki sprzedażowe, zasady etycznego postępowania, współpracę i osiągane dzięki temu wyniki, a na tym przecież polega dobry biznes.
W Link4 sprzedawcy są wynagradzani nie tylko za realizację celów ilościowych, ale też jakościowych. Liczy się dla nas ich zaangażowanie i wsparcie, którego udzielają innym zespołom, co jest dostrzegane i doceniane przez innych. Ludzie z natury lubią rywalizację, ale wtedy kiedy jest ona zdrowa!