Misja

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy.

Role

Integrujemy społeczność sprzedawców w Polsce oraz nagradzamy i wyróżniamy jej najlepszych przedstawicieli podczas corocznej Gali konkursu Polish National Sales Awards.

Cele

Inspirujemy i motywujemy pracowników tak, by osiągali jak najlepsze wyniki sprzedaży.
Pomagamy w kształtowaniu standardów sprzedaży polskiego rynku.
Promujemy działania etyczne i najlepsze praktyki sprzedaży.