Tylko do 15 listopada trwa nabór na Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów Sprzedaży na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zgłoś się już dziś!

Polish National Sales Awards (PNSA) jest partnerem merytorycznym Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Menedżerów Sprzedaży na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca pomiędzy podmiotami trwa już ponad dekadę.

Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Menedżerów Sprzedaży na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest uzyskanie przez uczestników pogłębionej, zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży, biurem obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedawców.

Zadaniem nadrzędnym jest przedstawienie istoty i składowych procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja i omówienie czynników wpływających na skuteczność i efektywność sprzedaży w firmie oraz produktywność jej służb sprzedażowych.

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kierowników działów sprzedaży, biur handlowych i  centrów obsługi klienta oraz osób pełniących w organizacjach typu NGO funkcje specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta, jak również osób aspirujących w najbliższej przyszłości do jakichkolwiek stanowisk menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.

– Współpraca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z PNSA wpisuje się w naszą dewizę odnoszącą się do naszych studiów podyplomowych. To  połączenie akademickiej wiedzy z praktyką od najlepszych odnoszących sukces na rynku  – mówi prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia.

Polish National Sales Awards to unikalne przedsięwzięcie, którego celem jest kształtowanie i promowanie dobrych praktyk w sprzedaży oraz obsłudze klienta. Twórcy PNSA stawiają bardzo mocny nacisk na profesjonalizm w biznesie. Jednym z obszarów działań PNSA jest konkurs, w którym organizacja co roku nagradza najlepszych specjalistów w branży. Komisja Sędziowska, w skład której wchodzą doświadczeni praktycy sprzedaży, w dwuetapowym procesie oceny wyłania laureatów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w sprzedaży, innowacyjnością i kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz etyką postępowania. Jest to możliwe dzięki unikalnej metodologii PNSA.

Uniwersytet Warszawski, który od lat znajduje się w czołówce polskich uczelni, stawia bardzo mocny akcent na umiejętności niezbędne w procesie skutecznej sprzedaży. Twórcy kierunku podkreślają nastawienie na wyznaczanie targetów sprzedażowych, a także na zwiększenie produktywności poprzez wspomaganie procesów sprzedażowych. PNSA i UW podkreślają wiele obszarów wspólnych, które stanowią fundament dalszej współpracy.

 

Więcej informacji:

Strona Studiów

https://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ms/

FB Wydział Zarządzania UW

https://link.do/26iWM