Klub Integracji Europejskiej i Przedsiębiorcy@eu z Polish National Sales Awards

Rok 2018 zapowiada jubileuszową, X edycję konkursu Polish National Sales Awards. Z tej okazji PNSA po raz kolejny rozszerza współpracę z partnerami i patronami. Do ich grona dołączyły: Klub Integracji Europejskiej – partner instytucjonalny X edycji konkursu oraz przedsiębiorcy@eu – patron mediowy.

Klub Integracji Europejskiej i miesięcznik przedsiębiorcy@eu aktywnie wesprą działania organizacyjne i komunikacyjne związane z X edycją konkursu PNSA. Współpraca będzie oparta na networkingu.

Klub Integracji Europejskiej jest organizacją, której celem jest integracja i rozwój europejskich środowisk biznesowych. Klub działa na rzecz etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także na rzecz budowania społecznego zaufania do środowiska. Członkowie Klubu współdziałają dla osiągnięcia tych celów, stale rozwijając swoja efektywność biznesową. Magazyn przedsiębiorcy@eu jest wydawany co kwartał przez KIE.

Klub Integracji Europejskiej i przedsiębiorcy@eu z satysfakcją zaangażowały się w nadchodzącą, jubileuszową edycję konkursu PNSA. X edycja będzie okazją do współdziałania w zakresie promowania dobrych praktyk w sprzedaży i obsłudze klienta. Mamy świadomość tego, jak pozytywnie PNSA, jako organizacja, wpływa na standardy w branży. Zbieżność naszych celów pozwala nam budować wspólne plany na nadchodzący rokpowiedział Robert Sienczewski, dyrektor, Klub Integracji Europejskiej.

PNSA to unikalne przedsięwzięcie,  które aktywnie kształtuje najwyższe standardy etyczne sprzedaży i obsługi klienta, zrzeszając kluczowych, doświadczonych teoretyków i praktyków. Celem organizacji jest promowanie pozytywnych praktyk oraz budowanie etosu profesjonalnego sprzedawcy.  PNSA charakteryzuje unikalna metodologia, dzięki której jest to przedsięwzięcie wiodące w skali kraju.

Polish National Sales Awards od lat współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami i mediami, które wskazują etykę w biznesie oraz pozytywne standardy jako priorytety swojej działalności. Z satysfakcją obserwujemy efekty tego współdziałania powiedziała Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards. Zainteresowanie branży tematem oraz świadomość kluczowej roli etosu sprzedawcy w widoczny sposób rośnie, co jest wyraźnie widoczne podczas konkursu PNSA. Jest to efektem wieloletniej pracy praktyków, którzy tworzą PNSA. Współpraca z Klubem Integracji Europejskiej i magazynem przedsiębiorcy@eu posłuży rozwojowi branżydodaje.