Jolanta Nowak-Jurczyńska oraz Krzysztof Klimczak zostają nowymi członkami Kapituły Sędziowskiej X edycji Polish National Sales Awards!

PNSA to unikalne przedsięwzięcie, którego celem jest kształtowanie i promowanie pozytywnych praktyk w sektorze sprzedaży poprzez nagradzanie najlepszych specjalistów na rynku. Przed nami  X już edycja tego prestiżowego konkursu. Do zespołu Kapituły Sędziowskiej dołączyła Jolanta Nowak-Jurczyńska oraz Krzysztof Klimczak, uznani eksperci sektora sprzedaży i zarządzania, których wsparcie przyczyni się do dalszego merytorycznego rozwoju PNSA.

Kapitułę Sędziowską tworzą doświadczeni i uznani praktycy sprzedaży. Dzięki unikalnej metodologii oraz wieloletniemu doświadczeniu ekspertów PNSA, dwuetapowy proces oceny kandydatów prowadzi do wyłonienia finalistów a następnie laureatów i wyróżnionych w Konkursie. Co roku wygrywają liderzy sprzedaży i obsługi Klienta, którzy wykazali się nie tylko najlepszymi wynikami, ale również umiejętnością pracy zespołowej, kreatywnością i innowacyjnością oraz etyką postępowania.

„Zaproszenie do Kapituły Sędziowskiej jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Konkurs PNSA od początku w swoich założeniach  promuje   i nagradza najlepsze praktyki sprzedażowe. Jednym z kryteriów oceny kandydatów są wyniki sprzedaży,  ale zdobywane na   zasadach etycznego postępowania i  współpracy z  ludźmi. Wieloetapowa ocena prac konkursowych zapewnia rzetelne poznanie kandydatów i wyłonienie finalistów.  Jako sędzia na przestrzeni kilku lat miałam okazję oceniać kandydatów biorących udział w konkursie i jest to niewątpliwie duże przeżycie dla nich, ale także dla sędziów. Udział w konkursie daje uczestnikom  możliwości sprawdzenia swoich umiejętności z najlepszymi,  a dla pracodawców, którzy zgłaszają kandydatów, jest dodatkowym narzędziem motywującym pracowników do rozwoju. Dzięki standardom określonym w  konkursie PNSA już od lat tworzy się nowa jakość w zawodzie sprzedawcy, który postrzegany jest jako rzetelny i etyczny doradca Klienta”. – powiedziała Jolanta Nowak-Jurczyńska, nowy członek Kapituły Sędziowskiej Polish National Sales Awards.

Krzysztof Klimczak, laureat III edycji PNSA w kategorii Manager Roku, tak podsumował swoje doświadczenia z PNSA: „Po raz pierwszy z PNSA zetknąłem się w 2011 jako uczestnik rywalizacji w kategorii Manager Sprzedaży roku. Udział w konkursie PNSA był dla mnie bardzo wartościowym i ważnym doświadczeniem, które pozwoliło mi na transparentną i obiektywną weryfikację moich osiągnięć, doświadczenia oraz umiejętności zdobytych w obszarze zarządzania sprzedażą, na tle innych firm reprezentujących różne branże. Fakt ten, bez wątpienia odegrał  istotną rolę w dalszym rozwoju mojej kariery zawodowej. 

PNSA to unikalna metodologia,  w oparciu o którą dokonywany jest proces oceny, wysoki poziom obiektywizmu oceny oraz  doświadczenie zebrane podczas dotychczasowych 9 już edycji. To wszystko  pozwala mi na stwierdzenie, że PNSA będąc miejscem obiektywnej rywalizacji ludzi sprzedaży, promując dobre praktyki i standardy sprzedaży, przyczynia się do budowania etosu sprzedawcy opartego na wysokim poziomie etyki.

Dlatego też z tym większą satysfakcją dołączam do zespołu Kapituły Sędziowskiej PNSA. Jest to dla mnie niewątpliwy zaszczyt ale przede wszystkim zobowiązanie.  Dziękując za zaufanie, ufam, że moja wiedza i doświadczenie zdobyte w obszarach sprzedaży oraz  zarządzania,  przyczynią się do dalszego rozwoju PNSA.”

W skład Kapituły Sędziowskiej, prócz Jolanty Nowak-Jurczyńskiej oraz Krzysztofa Klimczaka, wchodzą: dr hab. Krzysztof Cybulski, Grzegorz Sobiecki, Michał Pilkiewicz, Jarosław Witwicki oraz Sebastian Jakubiak. Kapituła Sędziowska PNSA  jest niezależnym organem powołanym przez zarząd PNSA, pełniącym rolę nadzorczą nad działaniami Komisji Sędziowskiej.

– Udział w Komisji Sędziowskiej to niezwykle prestiżowa, ale także bardzo odpowiedzialna funkcja, wymagająca całkowitego zaangażowania w procesy i restrykcyjnie określone standardy PNSA  powiedziała Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards. – Od wielu lat Konkurs PNSA, podobnie jak cała organizacja tworząca olbrzymi kapitał społeczny, pozytywnie wpływa na kształtowanie się rynku, wyznaczając dobre standardy w sprzedaży i kreując rzeczywistość w tak trudnym segmencie biznesu. Eksperci, wstępując w szeregi PNSA, mają świadomość związanego z tym wyzwania i dużej odpowiedzialności wobec jednej z najliczniej reprezentowanych grup zawodowych w kraju – dodała.

Polish National Sales Awards jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem sektora sprzedaży i obsługi klienta w Polsce – od dekady z sukcesem promuje dobre praktyki i najwyższe standardy etyczne w biznesie. PNSA nagradza także najlepszych specjalistów z branży sprzedażowej. Filarem przedsięwzięcia jest przekonanie, że dobrze przeprowadzona sprzedaż gwarantuje wygraną dwóm stronom, a podstawą procesu są dobre, etyczne zachowania.

 

Nota biograficzna – Jolanta Nowak Jurczyńska:

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Prawa i Administracji. Od 2016 – Prezes Zarządu – wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej Streams Polska. Jest trenerem biznesu od 23 lat, przeprowadziła ponad 3 tysiące dni szkoleniowych.

Posiada certyfikaty DOOR International (Międzynarodowy Instytut szkoleniowy działający w ok. 90 krajach), Raytheon Inc., Jolles Associates Inc, D. Kirkptrick, z obszarów sprzedaży, zarządzania i przywództwa, rozwoju umiejętności osobistych. Przez 8 lat pełniła funkcję Dyrektora Sprzedaży w branży mediowej zarządzając dużymi zespołami. Współtworzyła pierwsze prywatne radio w Polsce (Radio Solidarność – obecna„Eska”).

Przygotowuje oraz dostarcza projekty w obszarze rozwoju kompetencji biznesowych oraz osobistych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przywódczych i sprzedażowych. Autorka  i współautorka programów szkoleniowych. Jest koordynatorem projektów doradczo – szkoleniowych dla dużych i średnich firm z różnych branż.

Od 2016 – ekspert w portalu kariera.pl.  W latach 1995 – 2015 pracowała w firmie doradczo-szkoleniowej DOOR Group, gdzie  była najczęściej polecanym trenerem przez uczestników szkoleń według kryteriów:  prowadząca najlepsze szkolenia, udzielająca najlepszych praktycznych wskazówek. Kilkakrotnie została wybrana przez uczestników Trenerem Roku, a za najlepszą  sprzedaż zdobywała  nagrody  Franczyzera Roku. Od 2013 Sędzia prestiżowego międzynarodowego konkursu PNSA (Polish National Sales Awards) promującego dobre praktyki i standardy sprzedaży.

 

Nota biograficzna – Krzysztof Klimczak:

Doświadczony i skuteczny executive manager rynku FMCG i HoReCa. W okresie ponad 23 letniej kariery biznesowej zdobył rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu budowania i rozwoju działów sprzedaży, z zakresu zarządzania sprzedażą i kreowania polityki handlowej oraz z zakresu zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa. Brał aktywny udział projektach M&A. Od roku 2003 kolejno: Członek Zarządu, V-ce Prezes Zarządu a w latach 2011-2016 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Strauss Cafe Poland. Posiada ponad 17 letnie doświadczenie w sprzedaży. W latach 2011 – 1994 przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej w działach sprzedaży firm dystrybucyjnych i produkcyjnych runku FMCG w tym: 2011-2001 Dyrektor Sprzedaży Strauss Cafe Poland, 2000-1997 Dyrektor ds. Dystrybucji firmy Goman, 1997-1996 Dyrektor Sprzedaży Oddziału firmy ABCO, 1994-1996 – Area Sales Manager C.Olsen Food.

W latach 2016-2011 członek International Strauss Coffee Company Leadership Team. W latach 2011-2009 wraz z brytyjską firmą Acumen comp. zbudował i przeprowadził ekskluzywny projekt szkoleniowy „Strauss Coffee Sales Academy”, dedykowany dla zespołów sprzedaży i trade marketingu firmy Strauss Coffee International w Polsce, Rosji, Serbii, Rumuni, Izraela i Ukrainie.

Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach  1987-1994 był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim tej uczelni. Posiada tytuł naukowy Doktora Nauk Zootechnicznych. Jest laureatem III edycji PNSA w kategorii Manager Sprzedaży Roku  2010.