Harmonogram XI Edycji PNSA

[su_heading size=”20″]

1. Od 4 marca 2019 do 30 października 2019 r. – rejestracja kandydatów do poszczególnych kategorii konkursu.

2. Do dnia 30 października 2019 r. – umieszczenie kompletnego Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej oraz do 30 września 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA) wysłanie wersji papierowej na adres PNSA (Polish National Sales Awards Sp. z o.o., ul.Saska 103/15, 03- 914 Warszawa) (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA).

3. Do 30 października 2019 r. – weryfikacja przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych oraz dokumentów w wersji papierowej pod względem zgodności z wymogami formalnymi.

4. Od 31 października do 17 listopada 2019 r. Zespoły Sędziowskie dokonają niezależnej oceny nadesłanych zgłoszeń pod względem merytorycznym przy uwzględnieniu wymogów formalnych zawartych w Regulaminie Konkursu PNSA 2018 oraz wskażą finalistów konkursu PNSA.

5. 18 listopada 2019 r. – Posiedzenie Kapituły Sędziowskiej, Audytora i Zarządu, wybór finalistów.

6. 20 października 2019 r. imiona i nazwiska finalistów zostaną ogłoszone na stronie www.pnsa.pl w zakładce Aktualności.

7. Od 25 listopada do 6 grudnia 2019 r. prezentacje finalistów przed Zespołami Sędziowskimi we wskazanym przez Organizatora konkursu PNSA miejscu w terminie.

8. 9 grudnia 2019 r. – zamknięcie obrad Kapituły Sędziowskiej i Zespołów Sędziowskich oraz wybór laureatów i osób wyróżnionych konkursu.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w trakcie uroczystej gali PNSA, która odbędzie się 16 grudnia 2019 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie. [/su_heading]