Fundacja Znajdź Pomoc (United Way Polska) partnerem XI edycji PNSA

Fundacja Znajdź Pomoc to organizacja, której głównym celem jest pomoc i wsparcie osób chorych na choroby nowotworowe oraz promocja profilaktyki onkologicznej. To również jedna z niewielu fundacji w Polsce, która nie „żyje” z darowizn na rzecz jej podopiecznych – 100% wpłat od darczyńców trafia na subkonta potrzebujących i jest wykorzystywane na koszty związane z leczeniem onkologicznym.

Fundacja kładzie szczególny nacisk na profilaktykę, świadomość i szybką diagnozę, co jest niezwykle ważne przy walce z tak groźnym przeciwnikiem, jakim są nowotwory. Jednym z działań organizacji w tym zakresie jest współpraca z sektorem biznesowym. Oprócz jednorazowych akcji onkologicznych, takich jak wykłady, warsztaty, wolontariat pracowniczy czy pikniki, Fundacja prowadzi autorskie długoterminowe programy dla biznesu. Jednym z nich jest program Onko-odpowiedzialni w ramach którego firma otrzymuje wsparcie z zakresu profilaktyki onkologicznej i zarządzania kryzysowego oraz kompleksową pomoc dla pracowników i ich bliskich w przypadku choroby.

„Cieszymy się bardzo z nawiązania współpracy z Polish National Sales Awards i udziału w XI Gali PNSA. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyczyni się do dotarcia do szerokiego grona wysokiej klasy profesjonalistów z merytoryczną wiedzą odnośnie wspierania ich firm w prewencji oraz w sytuacji zagrożenia chorobą onkologiczną.” – Maja Surowicz-Biłyj, Prezes Fundacji Znajdź Pomoc.

https://www.znajdzpomoc.biz/onko-odpowiedzialni,