CEO Breakfast w Warszawie 21.09.2018

[su_heading size=”20″]21 września 2018 roku odbyło się CEO Breakfast pod hasłem: „Przyszłość polskiego rynku pracy w czasach postępującej automatyzacji”. Organizatorem spotkania było British Polish Chamber of Commerce.[/su_heading]

Przedstawiciele firm członkowskich zebrali się w Hotelu Sheraton w Warszawie, aby porozmawiać o przyszłości rynku pracy. Menedżerowie wysokiego szczebla spotkali się, aby zastanowić się nad wpływem nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja  czy postępująca automatyzacja. Podobnie jak w przypadku poprzedniego CEO Breakfast, które odbyło się tydzień wcześniej w Krakowie, głównym pytaniem, które zostało postawione gościom było:

[su_quote]czy znikające z rynku zawody i miejsca pracy zostaną zrównoważone przez obecne trendy demograficzne i spadającą liczbę pracowników – czy też może ta niekorzystna sytuacja demograficzna zaostrzy niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców?[/su_quote]

Wybitni paneliści definiowali trendy wpisujące się w oba te scenariusze, a byli to m.in:

  • Jarosław Czaja, założyciel i CEO firmy Future Processing,
  • Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal,
  • Przemysław Roth, dyrektor operacyjny, IAG Global Business Services. 

Przemysław Roth, który wcześniej prowadził polski oddział Rolls-Royce, tłumaczył, jak automatyzacja przejmuje najbardziej podstawowe czynności, np. w sektorze produkcji. Użył przykładu Indii, gdzie każdego miesiąca sztuczna inteligencja przejmuje zadania 20 tysięcy pracowników centrów outsourcingowych.

W dalszej części Jarosław Czaja zgodził się, że:

[su_quote]sztuczna inteligencja może mieć większą efektywność niż pracownik. Choćby w zakresie interpretowania obrazów – radiolog może przeanalizować kilka tysięcy zdjęć w ciągu swojego życia zawodowego, ale sztuczna inteligencja może przeanalizować dziesiątki milionów. Jeżeli będziemy w stanie nauczyć sztuczną inteligencję, czego na tych obrazach ma szukać, może też ona szybko stać się lepsza od człowieka wyspecjalizowanego w tej dziedzinie.[/su_quote] [su_quote cite=”dodał Artur Skiba”]Stanowiska pracy – te, które zostaną – okażą się bardziej satysfakcjonujące dla pracowników. (…) monotonne zadania zostaną zautomatyzowane jako pierwsze, pozostawiając pracownikom takie, które wymagają ludzkiego zaangażowania i kreatywności.[/su_quote] [su_divider text=”Wróć do góry”]

Ważnym tematem była też rola administracji publicznej w kształtowaniu systemu edukacji – podstawowej, średniej i wyższej. Jeśli Polska ma nadal zbliżać się do najlepiej rozwiniętych gospodarek świata, konieczna jest współpraca między czterema ministerstwami – Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Cyfryzacji oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Biznes powinien połączyć siły z lokalnymi szkołami zawodowymi i wyższymi (zwłaszcza uczelniami technicznymi), aby móc proponować treści do programów nauczania. Przemysław Roth zaznaczył, że w Polsce takie możliwości bardzo się różnią między placówkami. Jeśli szkoły i uniwersytety nie będą kształcić u swoich uczniów i studentów umiejętności, których pracodawcy będą potrzebować za 5-10 lat, polski rynek pracy może nie sprostać wymaganiom innowacyjnej gospodarki.

Goście skrytykowali również fakt, że polskie szkolnictwo wyższe jest ciągle oparte na 5-letnich programach magisterskich zamiast 3-letnich studiów licencjackich. Jarosław Czaja mówił, że w Future Processing wielu programistów zaczęło pracę jeszcze w trakcie studiów, bo już wtedy posiadali krytyczne w ich pracy umiejętności na długo przed ukończeniem studiów. Dwa ostatnie lata na studiach magisterskich mogliby spędzić, pracując i zdobywając praktyczne doświadczenie. Uczenie się na pamięć jest potrzebne w szkole podstawowej czy średniej, ale idąc na uniwersytet, młodzi ludzie powinni umieć też myśleć krytycznie i rozwiązywać problemy, nie tylko powtarzać słowa profesorów.

Jednym z uczestników CEO Breakfast była Prezes Zarządu Polish National Sales Awards, Pani Elżbieta Pełka, która w swoim wystąpieniu poruszyła również temat przyszłości sprzedaży:

[su_quote cite=”dodała Pani Prezes”]Etyka pracy stanie się kluczowym wyróżnikiem w świecie, gdzie algorytmy będą w stanie same połączyć klienta z produktami czy usługami. Ludzki aspekt w sprzedaży, empatia, umiejętności miękkie potrzebne do zrozumienia zastrzeżeń klientów, również będą wymagały lepszego treningu.[/su_quote] [su_divider text=”Wróć do góry”]

Podczas śniadania uczestnicy mieli również okazję do rozmów kuluarowych w mniejszych grupach, aby wymienić się komentarzami i wrażeniami po dyskusji panelowej.

Przypominamy, że organizator CEO Breakfast British Polish Chamber of Commerce, jest Partnerem Instytucjonalnym X edycji Polish National Sales Awards.