W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze stron serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”

 Zasady i harmonogram konkursu

 1. 1.Zgłoszenie do Konkursu 2017.03.06-2017.09.30

  Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest 3 stopniowe:

  1. rejestracja,

  2. logowanie oraz umieszczenie Formularzy Zgłoszeniowych na stronie https://pnsa.macrologic.pl (wraz z możliwością dodania załączników)

  3. przesłanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez Kandydata (we wskazanym miejscu) na adres Organizatora wraz z dopiskiem ”Konkurs PNSA 2017”.

   

  W pierwszym kroku kandydaci muszą złożyć deklarację na przesłanym formularzu "deklaracja uczestnictwa w konkursie" wraz z dokonaniem płatności za rejestrację i zgłoszenie pkt. 7, pkt.8. Deklarację tę można uzyskać poprzez zarejestrowanie się na stronie www.pnsa.pl w sekcji Rejestracja

   

  Po zakończeniu procesu rejestracji do każdego z kandydatów na wskazany podczas rejestracji adres email, Organizator konkursu prześle automatyczną informację zwrotną dotyczącą zarejestrowania oraz konieczności wniesienia opłaty za udział w celu odblokowania możliwości logowania do systemu.

   

  W drugim kroku po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej Organizator prześle link do logowania się na stronie https://pnsa.macrologic.pl. Po zalogowaniu się na stronie, kandydaci umieszczają zgodnie z instrukcją Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami (sumaryczny maksymalny rozmiar załączników do 2MB), co stanowi podstawę do przyjęcia zgłoszenia do konkursu. Dla każdej kategorii konkursowej przewidziany jest osobny Formularz Zgłoszeniowy zwracający uwagę na najważniejsze aspekty w danej kategorii.


  Płatności za rejestrację i zgłoszenia należy dokonać przed wysłaniem Formularza Zgłoszeniowego na rachunek PNSA 09 1910 1048 2212 0130 1078 0001 podając w tytule wpłaty imię i nazwisko kandydata, nazwę podmiotu zgłaszającego oraz PNSA 2017. Wysokość opłaty zgłoszeniowej zależy od terminu rejestracji Uczestnika nie później niż do dnia 30 września 2017 r. Dokonanie opłaty zgłoszeniowej przelewem bankowym kończy proces przygotowywania wymaganych dokumentów konkursowych.


  Uczestnik konkursu może wielokrotnie logować się w systemie oraz przesyłać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami «do czasu, gdy nie zaznaczy <<Tak>> w checkbox pod pytaniem "Czy zgłoszenie jest kompletne (finalne)?"»

  Przed potwierdzeniem sfinalizowania Formularz Zgłoszeniowego i wysłaniem go drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie « Tak » w checkbox pod pytaniem "Czy zgłoszenie jest kompletne (finalne)?" należy sprawdzić poprawność przesłanego formularza zgłoszeniowego, czy wszystkie pola są wypełnione. Brak zgodności z wymogami formalnymi może skutkować odrzuceniem przesłanych dokumentów zgłoszeniowych i tym samym wykluczeniem z udziału w konkursie.

  Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia wysłanego drogą elektroniczną zgłaszający otrzyma na wskazany w procesie rejestracji adres email, link zwrotny z prośbą o potwierdzenie faktu wysłania formularza, którego kliknięcie ostatecznie potwierdza fakt zarejestrowania formularza w elektronicznej bazie PNSA.
  W przypadku braku otrzymania linku zwrotnego ze strony Organizatora należy skontaktować się mailowo na adres: biuro@pnsa.pl.


  Krok trzeci to przesłanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez Kandydata na adres PNSA (Polish National Sales Awards Sp. z o.o., ul. Bielska 29/2, 02-394 Warszawa) z dopiskiem ”Konkurs PNSA”, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź pocztą kurierską (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA).

 2. 2.Ocena Sędziów on-line 2017.10.01-2017.10.15

  Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez Zespoły Sędziów pod kątem profesjonalnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.

  Przy weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem oceny osiągnięć kandydata będą brane pod uwagę m.in. takie czynniki jak rzetelność przedstawionych danych, wiarygodność ich źródła, kompleksowość danych pozwalających ocenić wszelkie możliwe aspekty osiągniętego sukcesu, przedstawione porównania z najlepszymi praktykami rynkowymi, jakość otrzymanych referencji, aspekt etyczny prowadzonych działań udowodniony przez kandydata. Kandydaci podczas prezentacji oceny osiągnięć powinni się posługiwać wszelkimi miernikami efektywności adekwatnymi dla danej branży, rodzaju projektu oraz w odniesieniu do wybranej kategorii konkursowej.

  Tylko od podmiotu zgłaszającego oraz kandydatów zależeć będzie sposób, w jaki potwierdzą swoje osiągnięcia. Powinny to być dokumenty wiarygodne, możliwe do zweryfikowania przez sędziów w oparciu o dostępne źródła rynkowe. Kapituła Sędziowska i Zespoły Sędziów zachowują sobie prawo do weryfikacji przekazanych danych zgłoszeniowych pod kątem ich wiarygodności.

 3. 3.Prezentacje Finalistów 2017.10.23-2017.11.14

  Każdy z trzech finalistów (w danej kategorii konkursowej) zostanie zaproszony w wyznaczonym przez Organizatora terminie (między 23 października a 14 listopada 2017 r.) do przedstawienia zgłoszonego projektu (w formie prezentacji) przed Zespołem Sędziowskim.

  W pierwszej części przesłuchania będziesz miał 20 minut na swoją prezentację.

  Pozostałe 25 minut jest czasem przeznaczonym dla Sędziów na zadawanie dodatkowych pytań.

 4. 4.Posiedzenie Kapituły Sędziowskiej 2017.11.16

  Do dnia 16 listopada zostaną zamknięte obrady Komisji Sędziowskich i Kapituły Sędziowskiej.

  Podczas posiedzenia Kapituły Sędziowskiej zostaną podjęte ostateczne decyzje co do wyboru laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu.

 5. 5.Gala Finałowa PNSA 2017.11.25

   

  Laureatów oraz wyróżnionych w danych kategoriach poznamy podczas oficjalnego ogłoszenia wyników na listopadowej Gali konkursu, która odbędzie się w Warszawie.

Partner merytoryczny

 • AT Karney
 • Partnerzy

  • bcc
  • bpcc
  • lewiatan
  • sare
  • Efficient Consumer Response
  • Hellenic Coca-Cola
  • Millward Brown
  • HR Influences
  • Stowarzyszenie Interim Managers
  • Wielkopolski Klub Kapitału
  • Intercontinental
  • Strauss
  • Kompania Piwowarska
  • Brill AVMedia

  Partnerzy technologiczni VIII edycji PNSA

  • Macrologic
  • CHIMNEY

  Fundatorzy Nagród Szkoleniowych

  Uczestnicy dotychczasowych edycji

  • Polpharma
  • Alior Bank
  • Avon
  • Eurobank
  • Lotto
  • Mary Kay
  • Orange
  • Play P4
  • Link4 TU S.A.
  • Aviva
  • Coca Cola
  • Solaris

  FAQ

  • Jakie są korzyści z wzięcia udziału w konkursie?

   Udział w konkursie jest uznaniem prestiżu oraz najwyższych standardów zawodowych i etycznych reprezentowanych przez firmę i jej przedstawicieli na forum ogólnopolskim. Konkurs daje możliwość niezależnej oceny przez ekspertów i praktyków. Laureaci i wyróżnieni VII edycji Konkursu PNSA otrzymają prestiżowe szkolenia ufundowane przez takie firmy jak Brian Tracy International, Sandler Training, Persona Global.
   Udział w Konkursie PNSA stanowi wyróżnienie i docenienie najlepszych pracowników działów sprzedażowych firmy, buduje motywację oraz lojalność pracowników.
   Uczestnik konkursku PNSA zostaje ambasadorem dobrych praktyk w sprzedaży

    

  • Jakie kryteria są brane pod uwagę w procesie oceny?

   Przy weryfikacji zgłoszeń będą brane pod uwagę m.in. takie czynniki jak rzetelność przedstawionych danych, wiarygodność ich źródła, kompleksowość danych pozwalających ocenić wszelkie możliwe aspekty osiągniętego sukcesu, przedstawione porównania z najlepszymi praktykami rynkowymi, jakość otrzymanych referencji, aspekt etyczny prowadzonych działań udowodniony przez kandydata.

   Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie www.pnsa.pl.

   Ocena przez Komisję Sędziowską będzie dokonywana również pod kątem profesjonalnego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego wraz z dostarczonym kompletem załączników. Kandydaci podczas prezentacji oceny osiągnięć powinni się posługiwać wszelkimi miernikami efektywności, adekwatnymi dla danej branży oraz w odniesieniu do wybranej kategorii konkursowej.

   Tylko od podmiotu zgłaszającego oraz kandydatów zależeć będzie sposób, w jaki potwierdzą swoje osiągnięcia. Powinny to być dokumenty wiarygodne, możliwe do zweryfikowania przez sędziów w oparciu o dostępne źródła rynkowe.

  • Kim są członkowie Komisji Sędziowskiej?

   W skład Komisji Sędziowskiej wchodzi co najmniej 50 sędziów. Są nimi pracownicy naukowi, specjaliści i praktycy w zakresie zarządzania, sprzedaży, HR oraz szkoleń wybrani przez PNSA.

   Członkami Komisji Sędziowskiej mogą być wyłącznie osoby spełniające najwyższe standardy etyczne i merytoryczne. Każdy z sędziów przed rozpoczęciem prac zostanie zaprzysiężony do przestrzegania Regulaminu Konkursu PNSA oraz zachowania pełnej poufności otrzymanych danych.

  • Czym jest PNSA – Polish National Sales Awards?

   Misją PNSA jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży, będących motorem rozwoju firm i tym samym gospodarki, przy jednoczesnym stworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy.

   Pierwsza edycja konkursu PNSA odbyła się w 2008 roku. Konkurs został stworzony na bazie The National Sales Awards oraz British Excellence In Sales & Marketing.

   Inicjatorem i pomysłodawcą PNSA jest prezes Elżbieta Pełka oraz dr Chahid Fourali.

   Opracowaniem przedsięwzięcia, jakim obecnie jest Polish National Sales Awards, wspólnie z Prezes Elżbietą Pełka, zajął się zespół praktyków sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem.

   Nad prawidłowym przebiegiem merytorycznym konkursu czuwa firma doradcza PwC wspomagana przez Kapitułę Sędziowską PNSA.

  • Kto może wziąć udział w konkursie?

   Konkurs PNSA kierowany jest do wszystkich pracowników działów handlowych, zespołów
   i trenerów sprzedaży – ogółem przedstawicieli różnych szczebli sprzedaży i obsługi klienta.

   Ze względu na zapotrzebowanie uczestników w V edycji konkursu PNSA zostały stworzone kategorie dedykowane dla branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz sprzedaży bezpośredniej.

   Ponadto do konkursu mogą zgłaszać się przedstawiciele samorządów lokalnych, którzy mogą wykazać się umiejętnościami w wykorzystywaniu środków unijnych oraz pomysłodawcy w zakresie wdrażania innowacyjnych projektów w ramach społeczności lokalnych.

  • Jaka jest różnica pomiędzy rejestracją a zgłoszeniem do konkursu PNSA?

   Rejestracja kandydata jest procesem odbywającym się on-line i pozwala w sposób sprawny i prosty podać wszelkie niezbędne dane kontaktowe kandydata oraz reprezentowanej firmy. Data rejestracji decyduje o koszcie zgłoszenia. Do 31 maja – 990 zł (netto).
   Po zakończeniu rejestracji, na wskazany podczas rejestracji kandydata adres e-mail, organizator konkursu prześle informację zwrotną. Po odnotowaniu wpłaty za udział w konkursie organizator prześle dane do logowania w systemie umożliwiającym wybór kategorii konkursowej oraz wypełnienie formularzy zgłoszeniowych. Termin wypełnienia formularza upływa w dniu 15 września.
     

  • Ile wynosi opłata zgłoszeniowa?

  • Dlaczego należy wnosić opłatę za zgłoszenie do konkursu?

   Konkurs PNSA jest przedsięwzięciem unikatowym na polskim rynku toteż proces oceny nadsyłanych zgłoszeń jest wyjątkowo zaawansowany metodologiczne, a przy tym jest procesem wieloetapowym i pracochłonnym, co generuje koszty na poziomie operacyjnym.

  • Ile muszę poświęcić na to czasu?

   Sam proces rejestracji zajmuje tylko kilkanaście minut.

   Sugerujemy, żeby przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego zapoznać się uważnie ze wszystkimi pytaniami i przygotować niezbędne materiały pomocnicze, co znacznie skróci proces przygotowania materiałów zgłoszeniowych. Prawidłowe przygotowanie zgłoszenia, powinno zająć nie więcej niż 2 godziny na podstawie przygotowanych materiałów.

   Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem VII edycji konkursu PNSA gdzie znajdują się informacje dotyczące kryteriów konkursowych oraz wag ocen w poszczególnych kryteriach.
   Wyłonieni finaliści, w ustalonym przez organizatora terminie, będą przedstawiać i bronić zgłoszony projekt przed Komisją Sędziowską w Warszawie.

   Na przesłuchanie jednego kandydata lub zespołu przeznaczone jest 45 minut, z czego 20 minut ma do dyspozycji kandydat zaś pozostały czas jest przeznaczony dla sędziów na zadawanie pytań dodatkowych.
     

  • Gdzie będą odbywały się przesłuchania finałowe?

   Osobiste przesłuchania finalistów będą odbywały się w Warszawie. 

  • Ile jest kategorii konkursowych?

   W siódmej edycji Polish National Sales Awards przewidziano 21 kategorii konkursowe oraz nagrodę dodatkową – tytuł SUPER SPRZEDAWCY ROKU, która zostanie przyznana najlepszemu finaliście danej edycji.

  Zamknij

  Dla mediów

  Materiały prasowe
  Dane kontaktowe
  Barbara Gacia PR Junior Account Executive
  Mobile +48 662 231 824
  Tel. (+48 22) 853 56 22 do 24
  barbara.gacia@epcreatives.pl
  Zamknij

  Brak

  Zamknij

  Moliwo logowania /
  rejestracji uruchomiona
  zostanie 11 czerwca br.

  Zamknij

  Patronaty medialne

  poprzednie
  • mediarun
  • Kariera Plus
  • Gazeta Ubepieczeniowa
  • Businesswoman life
  • Polish Market
  • Szef sprzedaży
  • Biznes Tuba
  • Thinktank
  • Gazeta Bankowa
  • Women In Sales Awards
  • OBSERVER
  • StartUp
  następne

  Patronat Instytucjonalny

  poprzednie
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego
  następne

  Patronat strategiczny:

  poprzednie
  • Uniwersytet Warszawski
  • Akademia Leona Koźmińskiego
  nastpne