Polish National Sales Awards

Historia

PNSA to konkurs dla sił sprzedażowych, którego współpomysłodawcą jest Prezes PNSA Elżbieta Pełka. Idea Konkursu została w pełni wsparta przez dr Chahida Fourali, twórcy the Marketing & Sales Standards w Wielkiej Brytanii. Dzięki  jego wiedzy, doświadczeniu i inspiracji mogliśmy stworzyć w Polsce Polish National Sales Awards.

 • Elżbieta Pełka, Prezes Zarządu
 • Dr Chahid Fourali, Członek Zarządu

Elżbieta Pełka

„Dzięki Chahidowi zostałam zaproszona przez NSA, aby zostać sędzią w Wielkiej Brytanii. I to doświadczenie pomogło zrozumieć ten proces. Uroczysta gala kończyła proces oceniania. Udział w procesie oceniania w Wielkiej Brytanii był dla mnie kluczowym doświadczeniem. Chahid był także sędzią w Wielkiej Brytanii.

Ważne jest również to, że początkowa koncepcja PNSA, która na starcie musiała być inna niż brytyjska ze względu na specyfikę polskiego rynku sprzedaży, była przez rok testowana Polsce. Wielką wagę przywiązywaliśmy do etykiktóry dla mnie i Chahida był i jest niezwykle ważny.  Koncepcja PNSA początkowo została narysowana na serwetce w Hyde Parku. Mam ten rysunek przez oczyma do dziś.”

Dr Chahid Fourali

„Ta idea zrodziła się spontanicznie. Zaczęło się od założenia brytyjskiego organu ds. marketingu i standardów sprzedaży, któremu pomogłem wystartować i prowadzić działalność przez 8 lat. MSSSB doradzał NSA i BESMA. Zaprosiłem Elżbietę na jedną z gal NSA. Zdaliśmy sobie sprawę, że podobna organizacja działająca w oparciu o krajowe standardy sprzedaży jest potrzebna w Polsce. Przeszliśmy etapy testowania koncepcji, w tym prezentacji dla grup i ankiety, za pośrednictwem magazynu poprzedniego partnera biznesowego. Wyniki były bardzo zachęcające. Uzgodniliśmy nazwę PNSA (pod wpływem zarówno NSA, jak i akronimu BESMA). Elżbieta poprosiła mnie o przygotowanie procedury przyznania nagrody PNSA. I tak uruchomiliśmy Polish National Sales Awards.”

Struktura

PNSA w liczbach

 • Nagradzamy wytrwałych i najlepszych
 • 10 edycji zrealizowanych, 11 edycja w 2019
 • 10 kategorii w Pierwszej Edycji – 21 kategorii w X edycji
 • Ponad 1 300 uczestników
 • Ponad 120 laureatów i ponad 130 wyróżnionych
 • 42 certyfikowanych sędziów
 • ponad 50 zorganizowanych warsztatów dla uczestników
 • ponad 5000 spotkań biznesowych
 • ponad 100 ważnych dla biznesu inicjatyw