MISJA

Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw poprzez wspieranie działów sprzedaży przy jednoczesnym tworzeniu etosu profesjonalnego sprzedawcy.

ROLA

Integrujemy społeczność sprzedawców w Polsce oraz nagradzamy i wyróżniamy jej najlepszych przedstawicieli podczas corocznej Gali konkursu Polish National Sales Awards.

CELE

 • Inspirujemy i motywujemy pracowników tak, by osiągali jak najlepsze wyniki sprzedaży.
 • Pomagamy w kształtowaniu standardów sprzedaży polskiego rynku.
 • Promujemy działania etyczne i najlepsze praktyki sprzedaży.

OBSZARY DZIAŁAŃ

 • Budowa zintegrowanego środowiska sprzedaży w Polsce
 • Cykliczne spotkania i debaty środowisk sił sprzedaży
 • Certyfikacja standardów sprzedaży w firmach
 • Budowanie wspólnego know-how
 • Promowanie najwyższych standardów etycznych w procesie sprzedaży
 • Pomoc w kształtowaniu standardów sprzedaży na polskim rynku
 • Współpraca z agendami rządowymi
 • Wsparcie rozwiązań wpływających na zmiany w prawie pracy, rozporządzeniach etc.
 • Fundacja Akademia Przedsiębiorczości PNSA

FIRMY, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W PNSA

Firmy które wzieły udział w poprzednich edycjach